Algemene Voorwaarden

Onze “kleine lettertjes” in begrijpelijke taal.

Hierbij onze “kleine lettertjes” in begrijpelijke taal. De algemene voorwaarden die wij hanteren zijn opgesteld door Sjoch ús en indien er een zakelijke relatie wordt aangegaan, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Houd er rekening mee dat Sjoch ús Totaalcommunicatie zijn werkzaamheden buiten reguliere tijden doet.

1. Ontwerp & Ontwikkeling

Het ontwerpen en ontwikkelen van een website gaat altijd in samenspraak met de opdrachtgever. Het basis ontwerp en indeling wordt bij het intake gesprek besproken en kan tijdens het ontwerp proces nog aangepast worden indien gewenst. Indien Sjoch ús en de opdrachtgever niet tot een ontwerp komen, kan het traject kosteloos stopgezet worden. Alle gemaakte websites van Sjoch ús vallen onder het auteursrecht/copyright.

2. Producten & Onderhoud

3. Abonnement

Met het Sjoch ús abonnement heb je 12 maanden support en ondersteuning op je website, die per jaar verlengd kan worden. Met het abonnement heb je recht op 16 uren ondersteuning per jaar, waarvan een aantal uren gereserveerd zijn voor onderhoud, updates en security fixes. De overige uren zijn vrij te besteden op de punten waar jij ondersteuning nodig hebt. Het Sjoch ús abonnement is niet verplicht bij een website. Bij het annuleren van het abonnnement geld een opzegtermijn van minimaal 1 maand

4. Aansprakelijkheid

Sjoch ús Totaalcommunicatie kan onder geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor automatiserings fouten en/ of verkeerde informatie in een van de geleverde producten.